Mergeți la conținut

ONET

Politica de rambursare și returnare

1.1. PENTRU PRODUSE

1.1.1. În conformitate cu articolul 52 din Decretul legislativ 206/2005 ("Codul Consumatorului"), Utilizatorul poate renunța la Contract în termen de 14 zile de la data livrării Produsului. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca, înainte de expirarea termenului de retragere, Utilizatorul să urmeze procedura prevăzută la punctul 1.1.5 de mai jos.

1.1.2. Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a păstra produsul și trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că produsul este returnat în cea mai bună stare posibilă, inclusiv ambalajul original nedeteriorat, manualele de instrucțiuni, accesoriile, orice elemente separate și orice alte componente, precum și fără elemente în interior. Produsul nu trebuie să fi fost supus altor manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului. În cazul în care utilizatorul a respectat măsurile prevăzute la prezentul articol 1.1.2, acesta are dreptul la rambursarea prețului de achiziție al produsului în conformitate cu următoarele dispoziții.

1.1.3. Se precizează că, în cazul în care Utilizatorul intenționează să facă uz de dreptul de retragere, acesta trebuie să dezinstaleze, pe propria răspundere și pe propria cheltuială, Produsul, astfel încât ONET să îl poată colecta, conform procedurii descrise mai jos. În special, trebuie remarcat faptul că, în cazul în care Produsul este încasat, Utilizatorul trebuie, pe propria răspundere și pe propria cheltuială, să scoată Produsul din carcasă și să îl pregătească pentru colectare.

1.1.4. În cazul în care returul include mai multe produse, produsele trebuie să fie ambalate și returnate individual, asociind numărul de retur cu produsul atribuit.

1.1.5. Pentru a se retrage din Contract, Utilizatorul trebuie să contacteze ONET la numerele de telefon furnizate în secțiunea de contact a site-ului. 1.1.1.6. Se precizează că ridicarea Produsului trebuie să aibă loc în termen și nu mai târziu de 14 zile de la data la care Utilizatorul a comunicat către ONET intenția de a se retrage din Contract, așa cum prevede art. 57.1 din Codul Consumatorului, și se va efectua în locul în care a fost livrat Produsul sau în locul diferit care va fi comunicat de către Utilizator Serviciului Clienți ONET;

1.1.6. Utilizatorul este responsabil pentru integritatea produsului atâta timp cât acesta se află în posesia sa.

1.1.7. Dacă Utilizatorul decide să returneze Produsul și cu condiția ca dreptul de retragere din Contract să fi fost exercitat în termenul de retragere (c.d. Perioada de retragere) de 14 zile, ONET va rambursa - în aceeași metodă de plată utilizată de Utilizator pentru achiziția online - toate plățile primite de Utilizator (cu excepția costurilor suplimentare care decurg din alegerea expresă de către Utilizator a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor oferit de ONET), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Utilizatorul a comunicat către ONET că dorește să se retragă din Contract. ONET va fi responsabil pentru colectarea Produselor pentru care se exercită retragerea.

1.1.8. ONET nu va lua în considerare cererile de returnare și rambursare în cazul în care Produsul returnat prezintă disfuncționalități datorate utilizării necorespunzătoare, neglijenței, deteriorării sau modificărilor fizice, estetice sau superficiale, manipulării sau întreținerii necorespunzătoare sau uzurii, precum și în cazul în care Produsul conține obiecte aparținând Utilizatorului, la fel cum nu va lua în considerare cererile de returnare a Produselor cu un cod de serie diferit de cel indicat pe documentul de transport cu care Produsul, achiziționat online, a fost livrat Utilizatorului. Produsele puse în vânzare pe Site sunt destinate exclusiv uzului casnic și nu pentru uz profesional sau pentru a fi revândute unor terțe părți. Utilizatorul, cu excepția cazului în care se prevede altfel, este întotdeauna responsabil pentru instalarea corectă a Produselor achiziționate online. De asemenea, sunteți rugat să nu eliminați sau să faceți ilizibil codul de serie al Produsului.

1.2. PENTRU SERVICII

1.2.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 litera (a) din Codul consumatorului, în temeiul căruia dreptul de retragere este exclus în cazul "contractelor de servicii după executarea integrală a serviciului, dacă executarea a început cu acordul expres al consumatorului și cu acceptarea pierderii dreptului de retragere ca urmare a executării integrale a contractului de către profesionist", în temeiul articolului. 52 din Decretul legislativ 206/2005 ("Codul Consumatorului"), Utilizatorul poate renunța la Contract în termen de 14 zile de la data primirii e-mail-ului de confirmare a comenzii. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca Utilizatorul, înainte de expirarea termenului de retragere, să urmeze procedura prevăzută la punctul 1.2.2 de mai jos.