Mergeți la conținut

ONET

Politica de confidențialitate

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)

Prefață

Aceste informații sunt furnizate pentru site-ul web"https://onenetworktechnology.com/"(Site) deținut de ONE NETWORK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social în Via Roma 105, Spinea (VE) 30038, cu număr de TVA 04796700278(Operator de date), în calitatea sa de Operator de date în conformitate cu GDPR.

Achiziții pe site

Sub rezerva consimțământului dvs. prealabil, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a vă permite să efectuați achiziții pe site.

Înregistrare

Informațiile și datele solicitate în cazul înregistrării vor fi utilizate pentru a vă permite atât accesul la zona rezervată a site-ului, cât și pentru a utiliza serviciile online oferite de către operatorul de date utilizatorilor înregistrați.

Marketing

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, operatorul de date poate prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru a vă trimite materiale publicitare și/sau buletine informative privind propriile produse sau cele ale unor terțe părți.

Soft spamming

Operatorul de date poate utiliza, în scopul vânzării directe a produselor oferite spre vânzare prin intermediul site-ului, adresele de e-mail pe care le-ați furnizat în contextul unei achiziții pe site, chiar și fără consimțământul dumneavoastră, cu condiția ca produsul în cauză să fie similar cu cel care a făcut obiectul vânzării anterioare (așa-numitul soft spamming). Cu toate acestea, puteți refuza această prelucrare în orice moment, comunicând obiecția dvs. operatorului de date.

***

În conformitate cu GDPR, vă informăm prin prezenta că operatorul de date va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele condiții.

Articolul 1. Scopul și temeiul juridic al prelucrării. Furnizarea obligatorie sau facultativă a datelor. Consecințele refuzului de prelucrare.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

a. pentru a permite înregistrarea pe Site și accesul la serviciile rezervate utilizatorilor înregistrați, precum și pentru a permite respectarea obligațiilor care decurg din legislația sau reglementările în vigoare, în special în domeniul administrativ, contabil și al siguranței publice. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de necesitatea operatorului de date de a executa măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate sau de a respecta o obligație legală;

b. în cazul plasării unei comenzi de cumpărare online, pentru a permite încheierea contractului de cumpărare și executarea corespunzătoare a operațiunilor legate de acesta (și, dacă este necesar în conformitate cu reglementările sectoriale, pentru a îndeplini obligațiile fiscale). Temeiul juridic al prelucrării este obligația operatorului de date de a executa contractul cu persoana vizată sau de a îndeplini obligațiile legale;

c. limitat la coordonatele de e-mail furnizate de dvs. în contextul unei achiziții prin intermediul site-ului, pentru a permite oferirea directă de către Operatorul de date a unor produse similare (așa-numitul soft spamming), cu condiția să nu vă opuneți unei astfel de prelucrări în modul stabilit în prezenta politică. Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de date în trimiterea acestui tip de comunicare. Acest interes legitim poate fi considerat echivalent cu interesul persoanei vizate de a primi comunicări "soft-spam";

d. sub rezerva consimțământului dumneavoastră, pentru trimiterea de buletine informative și realizarea de sondaje de piață, inclusiv în scopul evaluării gradului de satisfacție a utilizatorilor, precum și pentru trimiterea de materiale publicitare referitoare la produsele Operatorului de date și/sau ale unor terțe părți, prin intermediul unor sisteme precum e-mailul(scopuri de marketing); temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate;

e. în cazul în care serviciul de chat este operațional, pentru a permite activarea serviciului, prin intermediul căruia utilizatorul poate contacta și poate fi contactat de către Operatorul de date, sub rezerva consimțământului acestuia, în timp ce navighează pe Site. Temeiul juridic este interesul legitim al Operatorului de date în desfășurarea acestui tip de activitate. Acest interes legitim poate fi considerat echivalent cu interesul persoanei vizate de a utiliza serviciul de chat al Site-ului;

f. pentru a răspunde prin e-mail la solicitările dumneavoastră. Furnizarea datelor este opțională, dar refuzul dvs. va face imposibil pentru Operatorul de date să răspundă la solicitările dvs. Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de date de a răspunde la solicitările dumneavoastră. Acest interes legitim este echivalent cu interesul utilizatorului de a primi răspunsuri la comunicările trimise către Operatorul de date.

Furnizarea de date în scopurile menționate la literele (a) și (b) este pur opțională. Cu toate acestea, întrucât o astfel de prelucrare este necesară pentru a efectua o achiziție pe site, refuzul dumneavoastră de a furniza astfel de date va face imposibilă efectuarea unei astfel de achiziții prin intermediul site-ului.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing este pur opțional. Neacordarea consimțământului va atrage doar consecințele descrise mai jos.

În cazul în care nu vă dați acordul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, nu veți putea primi materiale publicitare referitoare la produsele Operatorului de date și/sau ale unor terți și, de asemenea, nu veți putea efectua studii de piață, inclusiv în scopul evaluării gradului de satisfacție a utilizatorilor, și nu veți putea să vă trimiteți buletine informative.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înțelege că Operatorul de date poate totuși să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în singurul scop de a îndeplini în mod corect obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și obligațiile care decurg din relația contractuală existentă între dumneavoastră și Operatorul de date.

Vă reamintim că puteți, de asemenea, să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul unui link aflat în partea de jos a oricărui e-mail promoțional trimis de către Operatorul de date.

Datele cardului de plată

Pentru a efectua o plată cu ajutorul unuia dintre cardurile de plată oferite pe site, utilizatorul trebuie să introducă datele confidențiale ale cardului de plată direct pe o pagină care va comunica printr-un protocol de criptare securizat cu furnizorul de servicii de plată (care va acționa în calitate de operator de date autonom), fără a trece prin serverul operatorului de date, care, prin urmare, nu va prelucra aceste date în niciun fel. Datele vor fi achiziționate în format criptat.

În ceea ce privește datele privind cardul de plată, vă rugăm să rețineți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a permite încheierea contractului de cumpărare online cu Operatorul de date. Prin urmare, dacă nu furnizați aceste date, nu vă va permite să finalizați procesul de achiziție online.

Transfer bancar

În cazul în care alegeți transferul bancar ca instrument de plată, în cazul oricărei ipoteze de rambursare, operatorul de date vă va solicita datele bancare pentru a putea aranja plata.

Date speciale sau judiciare

Operatorul de date nu prelucrează date speciale sau judiciare.

Articolul 2. Modalități de prelucrare

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în principal cu ajutorul mijloacelor electronice sau al altor mijloace automatizate, în modul și cu instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea acestora în conformitate cu RGPD.

Informațiile obținute și modul în care sunt prelucrate vor fi relevante și nu vor fi excesive în raport cu tipul de servicii prestate. De asemenea, datele vor fi gestionate și protejate în medii al căror acces este controlat în permanență.

Articolul 3. Comunicarea și diseminarea datelor

Datele dumneavoastră pot fi divulgate:

 • tuturor acelor entități (inclusiv autorităților publice) care au acces la datele cu caracter personal în temeiul unor măsuri de reglementare sau administrative
 • societăți sau terți care se ocupă de servicii de tipărire, împachetare, expediere și/sau livrare și/sau colectare a produselor achiziționate prin intermediul Site-ului
 • oficiilor poștale, curierilor, furnizorilor (de exemplu, drop shipping) sau agenților de expediție însărcinați cu livrarea produselor achiziționate prin intermediul site-ului
 • instituții bancare și companii care operează circuite de plată naționale sau internaționale prin care se efectuează plăți online pentru produsele achiziționate prin intermediul Site-ului
 • societăți, consultanți sau profesioniști cărora li se poate încredința instalarea, întreținerea, actualizarea și, în general, gestionarea hardware-ului și software-ului operatorului de date sau pe care acesta din urmă le utilizează pentru furnizarea serviciilor sale
 • către companii externe însărcinate cu trimiterea de comunicări publicitare în numele operatorului de date
 • entităților care gestionează tranzacții de plată online
 • tuturor acelor subiecți publici și/sau privați, persoane fizice și/sau juridice (firme de consultanță juridică, administrativă și fiscală, birouri judiciare, camere de comerț, camere și birouri de muncă etc.), în cazul în care comunicarea este necesară sau funcțională pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care decurg din lege.

Datele care vă privesc nu vor fi diseminate, cu excepția unor forme anonime și agregate, în scopuri statistice sau de cercetare.

Art. 4. Operatorul de date

Operatorul de date poate fi contactat la următoarele adrese:

ONE NETWORK TECHNOLOGY S.R.L.
Via Roma 105, Spinea (VE) 30038
Telefon: 349 546 5801
Email: mihaila.giorgio@onenetworktechnology.com

Articolul 5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele utilizatorului vor fi stocate doar atât timp cât este necesar pentru a asigura furnizarea corespunzătoare a serviciilor oferite și, în orice caz, în limitele de timp prevăzute de lege sau de dispozițiile Autorității pentru protecția datelor.

În cazul în care contul de pe site-ul web este închis la inițiativa utilizatorului, datele din acesta vor fi păstrate în scopuri administrative pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile, fără a aduce atingere oricăror obligații legale specifice privind păstrarea documentelor contabile sau în scopuri de securitate publică.

În orice caz, se înțelege că datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate în scopuri de marketing pentru perioada de timp permisă de lege și de dispozițiile Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal. La sfârșitul acestei perioade, operatorul de date poate solicita utilizatorului să își reînnoiască consimțământul pentru prelucrarea datelor sale în astfel de scopuri sau să le facă anonime și să le păstreze doar în scopuri statistice sau istorice.

Articolul 6. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul privind confidențialitatea, operatorul de date vă informează că aveți dreptul de a:

 • să solicitați de la Operatorul de date accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor care vă privesc sau să vă opuneți prelucrării acestora, precum și dreptul la portabilitatea datelor
 • să retragă consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de retragere
 • să depună o plângere la o autoritate de supraveghere (de exemplu, Autoritatea pentru protecția datelor).

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere adresată operatorului de date la contactele menționate mai sus, fără formalități.

Art. 7. Modificări

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici în orice moment, dând publicității în mod corespunzător utilizatorilor site-ului și asigurând în toate cazurile o protecție adecvată și similară a datelor cu caracter personal. Pentru a vizualiza orice modificări, sunteți invitat să consultați periodic această politică.