Mergeți la conținut

ONET

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

Prefață

Aceste informații sunt furnizate pentru site-ul"https://onenetworktechnology.com/"(Site) deținut de ONE NETWORK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social în Via Roma 105, Spinea (VE) 30038, cu număr de TVA 04796700278(Vânzător).

Articolul 1. Domeniul de aplicare

1.1 Orice vânzare pe Site constituie un contract la distanță reglementat de Decretul legislativ nr. 70 din 9 aprilie 2003, care conține normele privind comerțul electronic.

1.2 Termenii și condițiile generale de vânzare se aplică tuturor vânzărilor efectuate de către vânzător pe site. Termenele indicate se înțeleg ca zile lucrătoare, excluzând, prin urmare, sâmbetele, duminicile și sărbătorile naționale.

1.3 Termenii și condițiile generale de vânzare pot fi modificate în orice moment. Orice modificări și/sau condiții noi vor intra în vigoare din momentul în care sunt publicate pe site. Prin urmare, vă invităm să accesați periodic Site-ul și să consultați cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor Generale de Vânzare înainte de a face orice achiziție.

1.4 Termenii și condițiile generale de vânzare aplicabile sunt cele în vigoare la data trimiterii comenzii de cumpărare.

1.5 . Acești Termeni și condiții generale de vânzare nu reglementează vânzarea de produse și/sau servicii de către alte părți decât vânzătorul, care pot fi prezente pe site prin intermediul unor link-uri, bannere sau alte legături hipertext. Înainte de a încheia tranzacții comerciale cu astfel de părți, este necesar să verificați termenii și condițiile de vânzare ale acestora. Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea de servicii și/sau vânzarea de produse de către astfel de părți. Pe site-urile care pot fi consultate prin intermediul unor astfel de link-uri, Vânzătorul nu efectuează niciun control și/sau monitorizare. Prin urmare, Vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul acestor site-uri și nici pentru eventualele erori și/sau omisiuni și/sau încălcări ale legii din partea acestora.

1.6 Trebuie să citiți cu atenție acești Termeni și condiții generale de vânzare, precum și toate celelalte informații pe care vânzătorul le furnizează pe site.

1.7 Prezentarea comenzii de achiziție constituie acceptarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare.

Art. 2. Achiziții pe site

2.1 Achiziționarea pe site

 • poate avea loc la înregistrarea pe site
 • este permisă utilizatorilor în calitate de profesioniști. În conformitate cu articolul 3 alineatul (I) litera (c) din Codul consumatorului, o persoană fizică sau juridică care acționează în cadrul exercitării unei activități comerciale, întreprinderi, meserii sau profesii, sau un intermediar al acestora, este un profesionist.

2.2 . În niciun caz nu pot fi autorizați revânzătorii, angrosiștii sau, în general, orice persoană care intenționează să facă achiziții pe Site în scopul revânzării ulterioare. Prin urmare, este interzis ca astfel de persoane să facă achiziții pe Site.

2.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a respinge sau anula comenzile care provin din:

 • de către un utilizator cu care vânzătorul are un litigiu juridic în curs de desfășurare
 • de către un utilizator care a încălcat anterior Termenii și condițiile generale de vânzare
 • de către un utilizator care a fost implicat în infracțiuni
 • de către un utilizator care a furnizat date de identificare false, incomplete sau inexacte sau care nu a trimis vânzătorului documentele solicitate de acesta în timp util sau care i-a trimis documente nevalabile.

Art. 3. Înregistrarea site-ului

3.1 Pentru a vă înregistra pe site, trebuie să completați formularul corespunzător, introducând următoarele date:

 • e-mail
 • parolă.

3.2 Vă angajați să informați imediat vânzătorul dacă suspectați sau luați cunoștință de orice utilizare abuzivă sau divulgare necorespunzătoare a acreditărilor dvs. de acces la site.

3.3 . Utilizatorul înregistrat pe Site garantează că datele personale furnizate de acesta sunt complete și veridice și se angajează să despăgubească și să despăgubească Vânzătorul de orice prejudiciu, obligație de despăgubire și/sau sancțiune care derivă din și/sau are legătură în vreun fel cu încălcarea de către utilizator a regulilor privind înregistrarea pe Site sau privind păstrarea credențialelor de înregistrare și/sau cu furnizarea de date personale false, incomplete sau în orice caz inexacte, fără a aduce atingere dreptului Vânzătorului de a proceda la dezactivarea contului utilizatorului.

Art. 4. Informații în vederea încheierii contractului

4.1 În conformitate cu Decretul legislativ nr. 70 din 9 aprilie 2003, care stabilește dispozițiile privind comerțul electronic, Vânzătorul vă informează că

 • pentru a încheia un contract de cumpărare pe Site, trebuie să completați un formular de comandă în format electronic și să îl trimiteți Vânzătorului, în format electronic, urmând instrucțiunile care vor apărea periodic pe Site.
 • contractul este încheiat în momentul în care formularul de comandă ajunge pe serverul Vânzătorului
 • După primirea formularului de comandă, vânzătorul vă va trimite o confirmare a comenzii care va conține:
  • informații privind caracteristicile achiziției
  • o indicație a prețului.

Art. 5. Disponibilitatea produselor

5.1 Produsele oferite pe Site sunt limitate ca număr. Prin urmare, se poate întâmpla, inclusiv din cauza posibilității ca mai mulți utilizatori să achiziționeze același Produs în același timp, ca Produsul comandat să nu mai fie disponibil după transmiterea comenzii de cumpărare.

5.2 Site-ul conține informații privind disponibilitatea fiecărui produs.

5.3 . Veți fi informat în cazul indisponibilității produsului comandat. În acest caz, veți avea dreptul de a rezilia contractul de achiziție în temeiul și în conformitate cu articolul 61 alineatele (4) și (5) din Codul consumatorului.

5.4 În mod alternativ, puteți accepta:

 • în cazul în care este posibilă reasortarea, o prelungire a perioadei de livrare, oferită de vânzător, cu indicarea noii perioade de livrare
 • în cazul în care reasortarea nu este posibilă, vânzătorul va furniza un alt produs de valoare echivalentă sau superioară, sub rezerva plății, în acest din urmă caz, a diferenței și sub rezerva acceptării exprese de către utilizator.

5.5 În cazul în care se solicită rambursarea sumei plătite pentru achiziționarea de Produse care ulterior se constată că nu sunt disponibile, Vânzătorul va efectua rambursarea în termen de maximum 15 zile.

5.6 Dacă vă exercitați dreptul de reziliere în conformitate cu articolul 61, alineatele IV și V din Codul Consumatorului, contractul va fi reziliat; în cazul în care plata sumei totale datorate, constând în prețul produsului, costurile de expediere, dacă este cazul, și orice alte costuri suplimentare, așa cum rezultă din comandă(Suma totală datorată) a fost deja efectuată, Vânzătorul va rambursa Suma totală datorată în conformitate cu prevederile articolului "Modalități de plată" de mai jos.

Art. 6. Fișa de informații

6.1 Fiecare Produs este însoțit de o pagină de informații care ilustrează principalele caracteristici ale acestuia(Fișa de informații). Imaginile și descrierile de pe Site reproduc cât mai fidel posibil caracteristicile Produselor. Cu toate acestea, culorile Produselor pot fi diferite de cele reale din cauza setărilor sistemelor informatice sau ale calculatoarelor utilizate de dumneavoastră pentru a le vizualiza. De asemenea, imaginile Produselor din Fișa Informativă pot fi diferite în ceea ce privește dimensiunea sau în raport cu eventualele produse accesorii. Astfel de imagini trebuie, prin urmare, să fie înțelese ca fiind orientative și în limitele toleranțelor de utilizare.

Art. 7. Prețuri

7.1 Toate prețurile produselor publicate pe site nu includ taxa pe valoarea adăugată.

7.2 . Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor, în orice moment, fără notificare prealabilă, înțelegându-se că prețul care vă va fi facturat va fi cel indicat pe site în momentul plasării comenzii și că nu se va ține cont de nicio variație (în sus sau în jos) ulterioară transmiterii comenzii.

7.3 Costurile de expediere, dacă există, sunt indicate în mod expres și separat în formularul de comandă, înainte ca utilizatorul să procedeze la transmiterea acestuia.

Art. 8. Comenzi de achiziție

8.1 Vânzătorul va expedia produsele numai după ce a primit confirmarea autorizării plății sau a creditării sumei totale datorate. Titlul de proprietate asupra Produselor vă va fi transferat la expediere, care va fi considerată a fi momentul livrării Produsului către transportator. Pe de altă parte, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor, din motive care nu pot fi atribuite Vânzătorului, va fi transferat către dumneavoastră în momentul în care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intrați în posesia fizică a Produselor.

Serviciul ales de dvs. va fi prestat numai după plata sumei totale datorate. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu furniza serviciul dacă, după plasarea comenzii de cumpărare, se stabilește că nu ați plătit integral sau parțial suma totală datorată.

8.2 . Contractul de vânzare-cumpărare este reziliat în cazul neachitării sumei totale datorate. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris cu dumneavoastră, comanda se anulează în consecință.

8.3 Pentru a trimite o comandă de achiziție, este necesar să citiți și să aprobați acești Termeni și condiții generale de vânzare prin bifarea căsuței corespunzătoare pe paginile procedurii de achiziție. Neacceptarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare va face imposibilă efectuarea de achiziții pe site.

Art. 9. Modalități de plată

9.1 Următoarele metode de plată sunt permise pe Site:

 • Card de plată
 • Transfer bancar.

9.2 . Vânzătorul acceptă cardurile de credit ale circuitelor:

 • VISA
 • American Express
 • CartaSì

Acestea sunt, în orice caz, indicate în subsolul fiecărei pagini a site-ului.

Debitul va fi efectuat numai după ce (i) detaliile cardului dumneavoastră de plată utilizat pentru plată au fost verificate și (ii) emitentul cardului de plată utilizat de dumneavoastră a emis o autorizație de debit.

Datele confidențiale ale cardului de plată (numărul cardului, titularul cardului, data de expirare, codul de securitate) sunt criptate și transmise direct furnizorului de plăți, fără a trece prin serverele utilizate de vânzător. Prin urmare, Vânzătorul nu are niciodată acces și nu stochează, chiar dacă alegeți să stocați astfel de date pe Site, datele cardului dvs. de plată utilizat pentru plata Produselor.

Taxa va fi percepută în momentul transmiterii comenzii.

9.3 În cazul în care alegeți transferul bancar ca metodă de plată, Vânzătorul, odată ce comanda este primită, vă va comunica prin e-mail detaliile bancare și termenul limită pentru efectuarea transferului. E-mailul poate conține o solicitare de a trimite chitanța de primire a transferului bancar sau confirmarea transferului bancar prin e-mail.

În cazul plății prin transfer bancar, termenul de livrare a Produsului indicat în Fișa Produsului și/sau pe Site va curge de la data primirii transferului de către Vânzător și nu de la data transmiterii comenzii, așa cum se întâmplă în cazul în care alegeți alte metode de plată.

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, serviciile sunt prestate numai după primirea prin transfer bancar a sumei totale datorate.

Vă rugăm să indicați următoarele date în motivarea transferului:

 • numărul de referință al comenzii
 • numele și prenumele titularului ordinului, în cazul în care acesta este diferit de titularul contului curent din care provine transferul.

Trebuie să efectuați plata în termen de 2 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. În caz contrar, vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda în următoarele 5 zile lucrătoare.

Art. 10. Livrarea produselor

10.1 Livrările de Produse achiziționate sunt efectuate: în Italia. Obligația de livrare este îndeplinită prin transferul disponibilității materiale sau, în alt mod, a controlului Produsului către dumneavoastră.

10.2 Costurile de expediere sunt indicate din când în când pe site și/sau în Fișa produsului.

10.3 . De la data trimiterii comenzii, produsele vor fi livrate în termen de cinci zile și, în orice caz, în termen de treizeci de zile de la data încheierii contractului.

10.4 Este de datoria dumneavoastră să verificați starea produsului livrat. Fără a aduce atingere faptului că riscul de pierdere sau de deteriorare a Produsului, din cauze neimputabile Vânzătorului, se transferă în momentul în care dumneavoastră, sau o terță parte desemnată de dumneavoastră și diferită de transportator, intrați în posesia materială a Produsului, Vânzătorul vă recomandă să verificați numărul de Produse primite și dacă ambalajul este intact, nedeteriorat, nu este umed sau în orice caz alterat, inclusiv materialele de sigilare, și vă invităm, în interesul dumneavoastră, să indicați pe documentul de transport al transportatorului, eventualele anomalii, acceptând coletul cu rezervă. În cazul în care coletul prezintă semne evidente de manipulare sau de alterare, este recomandabil să anunțați imediat vânzătorul. Acest lucru nu aduce atingere, în niciun caz, aplicării normelor privind dreptul de retragere (dacă există pentru produs) și a garanției legale de conformitate.

Art. 11. Dreptul de retragere

11.1 . Toate condițiile sunt indicate pe pagina: https://onetitalia.it/rimborso_reso/

Art. 12. Garanția legală

Aveți dreptul la garanția legală prevăzută la articolul 1490 din Codul civil și următoarele. Acesta prevede că vânzătorul trebuie să se asigure că produsul sau serviciul vândut nu prezintă defecte care să îl facă nepotrivit pentru utilizarea pentru care a fost achiziționat. În caz de defecte, puteți solicita o reducere a prețului de achiziție sau rezilierea contractului. Pentru a obține o remediere în garanție, trebuie să raportați defectul în termen de 8 zile de la descoperirea acestuia.

Art. 13. Garanția convențională a producătorului

13.1 Produsele vândute pe Site pot, în funcție de natura lor, să fie acoperite de o garanțieconvențională emisă de producător(Garanție convențională). Puteți aplica o astfel de garanție numai împotriva producătorului. Durata, extinderea, inclusiv extinderea teritorială, condițiile și metodele de utilizare, tipurile de daune/defecte acoperite și orice limitări ale Garanției Convenționale depind de fiecare producător în parte. Garanția convențională are un caracter voluntar și nu înlocuiește, limitează sau exclude garanția legală.

Articolul 14. Legea aplicabilă și instanța competentă; soluționarea extrajudiciară a litigiilor - Soluționarea alternativă a litigiilor/Soluționarea online a litigiilor

14.1 Contractele de achiziție încheiate prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legea italiană.

14.2 . Orice litigiu care decurge din aplicarea și/sau interpretarea prezentelor condiții generale de vânzare va fi supus jurisdicției exclusive a instanței în care vânzătorul are sediul social în conformitate cu articolul 1 de mai sus.

14.3 Un utilizator care locuiește într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât Italia, poate, în plus, să aibă acces la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Consiliului din 11 iulie 2007 pentru toate litigiile legate de aplicarea, executarea și interpretarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare, cu condiția ca valoarea litigiului să nu depășească, excluzând dobânzile, taxele și cheltuielile, 2.000,00 EUR. Textul regulamentului poate fi consultat la adresa www.eur-lex.europa.eu.

Art. 15. Serviciul clienți și reclamațiile

Puteți solicita informații, trimite comunicări, solicita asistență sau depune reclamații contactând vânzătorul după cum urmează:

 • prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire), scriind la ONE NETWORK TECHNOLOGY S.R.L. Via Roma 105, Spinea (VE) 30038
 • prin e-mail, la următoarea adresă: mihaila.giorgio@onenetworktechnology.com.

Furnizorul răspunde la reclamațiile depuse în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Art. 16. Diverse

 • 16.1 Vânzătorul nu va fi în niciun fel răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune pe care Cumpărătorul le poate suferi sau le poate cauza unor terțe părți din cauza utilizării Produselor achiziționate de pe Site. Prin urmare, Achizitorul este de acord să despăgubească și să îl despăgubească pe Vânzător în ceea ce privește orice daune pe care Achizitorul le-ar fi putut cauza terților prin utilizarea Produselor. Vânzătorul nu va fi, de asemenea, răspunzător în cazul în care cumpărătorul utilizează Produsele cu încălcarea oricăror reglementări aplicabile din când în când.